1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali.
 3. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
 4. Wymiary parkietu 8 x 8 m.
 5. Na prowadzenie reklamy, w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów na sali.
 8. Każdy uczestnik opłaca opłatę startową 35 zł.
 9. W przypadku, gdy uczestnik bierze udział w więcej niż jednej kategorii, doliczana jest opłata 15 zł za każdą kolejną wybraną konkurencję.
 10. Każda osoba tańcząca zobowiązana jest przy wejściu okazać się identyfikatorem stwierdzającym danej tejże osoby, która bierze udział w zawodach.
 11. Jury składa się z dwóch grup trzyosobowych, które mają wyłączne prawo oceniania zawodów.
 12. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników, są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby lub grupy, w każdej następnej edycji Rytmu Ulicy.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
 14. Brak widocznego (przypiętego) numeru startowego powoduje natychmiastową dyskwalifikację.
 15. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność
 16. W danej kategorii tanecznej, tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie (np. w dwóch różnych duetach lub formacjach).
 17. Plan imprezy jest orientacyjny, podane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii tanecznych, mogą ulec zmianie.
 18. Rejestracja uczestników odbywa się do godz. 10.00 po tym czasie wpis na listę nie będzie możliwy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 20. Organizator zastrzega sobie prawa do publikacji materiałów filmowych w
  jakimkolwiek portalu społecznościowym np. youtube, facebook i inne. Po
  upływie 14 dni od zakończenia eventu, będzie można umieszczać materiały
  filmowe gdziekolwiek.

do góry
sponsorzy

bacuri break kross Error elade
akademia foto hiphop Jumps kadan mass
ns ozon pig piramidka techno
tribal zigzap urbancity 69 szkolytanca
stoprocent hh_groove endorfina hires
gwda
patroni

stat4u